Hemsidan under uppdatering. Dag har nytt jobb som VD på Toyota Återförsäljarförening från den 1 september 2019. Konsultföretaget Exm Dag Lotsander AB/Lean Nordic och dess nätverk med erfarna samarbetspartners finns kvar, och du är välkommen att höra av dig om det är något vi kan bistå med.

Dag Lotsander är upplärd inom originalet till lean och är en av Sveriges mest erfarna konsulter med inriktning på lean. Han har en över 20 år lång karriär som ledare inom Toyota, företaget där lean har sitt ursprung. Sedan 2008 arbetar han som konsult inom organisations- och verksamhetsutveckling.

Dag har en unik inblick i originalet och ansvarade bland annat för införandet av The Toyota Way i Sverige. En annan viktig erfarenhet är utvecklingen av B2B-strategin "Toyota in Business" med stöd av PDCA/A3, en strategi som tack vare exceptionella framgångar senare blev standard inom hela Toyota Europa.

När de fortsatta utmaningarna på Toyota endast fanns utomlands lämnade Dag företaget för att istället verka som konsult, främst inom den privata tjänstesektorn och i offentlig verksamhet.

Samhällsnytta, det är drivkraften. Att få bidra till att offentlig verksamhet och näringsliv når bättre resultat genom att ta tillvara alla medarbetares fulla potential. Att få människor att synas, utvecklas och trivas bättre på sin arbetsplats. Att minska stress och onödigt arbete genom att ta bort "det som stör det vi gör" för att istället skapa mer nytta för kunderna.

Eva Rehnman Lotsander har haft verksamhetsutveckling och förbättringsarbete som den röda tråden i större delen av sitt arbetsliv. Under drygt tio år arbetade hon på Ernst & Young, i huvudsak med utveckling av företagets affärsprocesser i rollen som verksamhetsutvecklare, utbildare och projektledare.

Därefter följde tio år på Telia med kommunikation som specialistkompetens. Där ansvarade Eva bland annat för kommunikationen i samband med flera stora verksamhetsförändringar. De sista åren arbetade hon som kommunikationschef för en division med 3 600 medarbetare i flera länder.

Sedan 2008 är Eva konsult inom verksamhetsutveckling med lean som bas. Hon arbetar både som utbildare och stöd vid leaninföranden. Utöver generell leankompetens är hennes specialitet A3-metoden - ett arbetssätt som kombinerar ett strukturerat förbättringsarbete (Plan-Do-Check-Act) och kommunikation.