Hemsidan under uppdatering. Dag har nytt jobb som VD på Toyota Återförsäljarförening från den 1 september 2019. Konsultföretaget Exm Dag Lotsander AB/Lean Nordic och vårt nätverk med erfarna samarbetspartners finns kvar, och du är välkommen att höra av dig om det är något vi kan bistå med.

Är du och din organisation nyfikna på vad lean är? Eller är ni redo att ta steget fullt ut för att etablera en förbättringskultur i hela verksamheten? Vi erbjuder allt från korta inspirerande föreläsningar till fullständiga leaninföranden. Och lite annat smått och gott. Hör gärna av dig, så kan vi berätta mer.

Låt oss berätta om lean och leanfilosofin   
Våra inspirationsföreläsningar och föredrag om lean och leanfilosofin är mycket uppskattade. De passar för alla slags möten, stora som små. Det är ett bra första steg för de som inte kan så mycket om lean sedan tidigare. Men också de som har kommit en bra bit på väg i sitt förbättringsarbete, brukar uppskatta att få en repetition av leanfilosofin och hur viktig den är för ett lyckat förbättringsarbete.

Lär er mer om lean och hur man gör   
Vi har flera olika utbildningar för både grunder och fördjupning i lean. Där ingår t ex några av de vanligaste metoderna och verktygen, till exempel processkartläggning, visualisering och problemlösning med hjälp av PDCA och A3. För att öka inlärningen blandar vi teori med konkreta övningar och gruppdiskussioner. Om ni vill, kan vi börja med vision, strategi, kulturanalys och arbete med värderingar. Utbildningarna kompletteras med handledning och stöd "på hemmaplan". Utbildningarna fungerar både fristående eller som moduler i ett leaninförande.

Ta steget och etablera en förbättringskultur   
Har ni bestämt er för att införa lean? Vi har en väl beprövad införandemodell som fungerar för hela eller delar av en verksamhet. En del stora organisationer har börjat sin leanresa med vår hjälp i några pilotgrupper, för att sedan fortsätta införandet på egen hand. Mindre organisationer vill ibland ha vår hjälp hela vägen. Vid leaninföranden kombinerar vi inspirationsföreläsningar, utbildningar på olika nivåer, struktur och verktyg för det konkreta förbättringsarbetet och, sist men inte minst, handfast stöd för att ni ska komma igång på bästa sätt.

Hitta de bästa förändringsledarna och ta tillvara olikheter 
Vi har kunskap och verktyg för att kartlägga förändringsprofiler, antingen för enstaka medarbetare eller hela arbetsgrupper. På så sätt kan vi hjälpa er att hitta de medarbetare som är mest lämpliga att driva förändringen hos er. Kartläggning av arbetsgrupper ger stöd för att enklare skapa engagemang och motverka motstånd genom att låta alla bidra på sitt unika vis. Läs mer om förändringsprofiler.

Stöd på den fortsatta vägen - Mentorprogram 
Efter den första fasen i ett leaninförande kan det dyka upp utmaningar i vardagen som man inte riktigt vet hur man ska hantera. Då kan det vara bra att ha någon att prata med. Vi fungerar som mentorer, rådgivare och coacher för enskilda ledare, hela ledningsgrupper eller förändringsledare. Antingen vid ett enstaka tillfälle eller kraftfullt stöd under en period. Posta för info om Mentorprogrammet.

Låt er inspireras och lär av andra 
Har ni kommit en bra bit på väg på er leanresa, men behöver ny energi och nya perspektiv? Titta på hur andra gör! Med vår stora referensbank har vi bra underlag för att arrangera studiebesök eller andra former av erfarenhetsutbyten som passar just er.