Under tolv års tid har vi levererat över 700 föredrag och utbildningstillfällen för totalt cirka 45 000 personer. Fler än 4 000 ledare i över 300 företag och organisationer har tränats av oss i leankonceptet. 

Bland de organisationer som har infört lean med stöd av oss finns bland annat Länsförsäkringar, Samsung, Thomas Cook/Ving, över trettio kommuner och flera myndigheter.

Sagt av vår uppdragsgivare hos Svenska Kraftnät
”Utbildningarna och stödet under implementationsfasen var mycket bra och precis det som vi behövde. Alla tyckte att det var enkelt och kul under utbildningarna, och det var förväntat. Däremot förväntade jag mig inte att implementeringskonceptet skulle vara så bra. Vi fick en bra grundstruktur direkt, och det var värdefullt. Men jag tror att den viktigaste framgångsfaktorn var att Dag och Hans jobbade direkt med förbättringsledarna, utan att jag som chef var mellanhand. Det bidrog starkt till att jag i dag har fyra förbättringsledare som verkligen har tagit ägarskap för vårt förbättringsarbete och som ÄR förbättringsledare.

Resultatet efter sex månader är att det är naturligt att jobba med förbättringar. Hela gruppen har börjat att tänka i processer och det skapar ett proaktivt mindset. Varför skapa ”work arounds” när man kan göra rätt från början? Vi har många nya och de är verkligen involverade i verksamhetsutvecklingen.  Problemdiskussioner och ”gnäll” vid kaffeautomaten har flyttat till förbättringstavlan. Det blir en professionell dialog istället och vi gör något åt problemen. Vi har blivit modigare på så sätt att vi vågar göra små förbättringar. Tidigare har vår höga ambitionsnivå och att vi ska ”fixa allt på en gång” varit ett hinder för förbättringsarbetet.”

Exempel på vad deltagare har sagt om kursen "Lean Administration"

Om kursen som helhet:

 • "Otroligt inspirerande."
 • "Mycket användbart och direkt applicerbart."
 • "Inget onödigt och mycket nedkokat till bra att ha och viktigt att förstå."
 • "Mycket och bra dokumentation - generös utdelning av mallar."
 • "Tydlig röd tråd genom hela kursen kombinerat med lättsamma övningar."

Om kursledaren Dag Lotsander:

 • "Kunnig, engagerad och inspirerande!"
 • "Tydlig, pedagogisk, lätt att ta till fakta han presenterade."
 • "EN av de mer kompetenta lärarna jag stött på."
 • "Stort engagemang och praktisk kunskap."
 • "Lättsam och glad person som ger avslappnad stämning."

Om vad som var speciellt bra:

 • "Bakgrund och teori med praktiska övningar andra dagen."
 • "Exemplifieringen, dvs lärarens förmåga att omsätta teori i praktiska exempel."
 • "Den röda tråden och de parallella övningarna."
 • "Att ta med exempelbilder från verkligheten gjorde att man fick en bra bild av hur det kan se ut och att alla göra på sitt sätt som passar bäst för dom."
 • "Gav inspiration och några nya verktyg att få fram bra förbättringar."


Fler kommentarer från våra kunder

Per Spåls, Manager Shared Service Development, Vattenfall Business Services Nordic AB
"Vi var i början av vår leanresa och hade ett behov av att plantera filosofin hos våra chefer och Dags föreläsning gjorde detta mycket effektivt. Det var insiktsfullt, inspirerande och underhållande. Vi fick direkt en efterfrågan i organisationen, vilket är en av förutsättningarna för framgångsrikt förändringsarbete."

Marie Lilja, Avd.chef, Ortopediska kliniken 12, Universitetssjukhuset i Lund
"Sedan starten av vårt leaninförande 2007 har jag haft glädjen att få ta del av Dag Lotsanders enorma engagemang och kunskap om leanfilosofin, både genom föreläsningar och samtal. För att lyckas med implementeringen krävs både kunskap och tålamod. Dag är en person som ger mig inspiration, energi och kunskap. Han får mig att se möjligheterna och att ständigt utvecklas. Han har fått mig och min avdelning att inse att, trots alla utmaningar i sjukvården, kommer vi att kunna tackla dem genom att arbeta med lean. Tack vare Dag har jag hela tiden trott på mig själv och mina idéer, och han har stor del i våra stora framgångar på avdelningen."

Mattias Wik, Lean Manager, DSV
"Vi på DSV har haft nöjet att anlita Dag som utbildare i inledningsfasen av vår resa att börja arbeta med lean som tankesätt. Dags praktiska kunnande och gedigna erfarenhet från Toyotas värld, samt hans inspirerande och humoristiska sätt gör att vi har fått en mycket bra start. Såväl jag som personalen som var med på utbildningen gick därifrån med råg i ryggen och ett stort leende på läpparna."

Jimmy Bengtsson, VD, Arcona
"För Arcona har det varit värdefullt att få ta del av det konkreta exempel som Dag har med sig och kan berätta om från införandet av Toyotas Lean Production i Toyota Sverige. Att kunna på ett enkelt sätt beskriva och exemplifiera de begrepp som annars riskerar att bli abstrakta har betytt mycket för oss. Att Dag dessutom gör det med sådan övertygelse och brinnande engagemang satte spets på vår utbildning och ihågkomsten av den!"

Hans-Eric Almebäck, VD, Toyota Sweden AB
"Dag har en mycket stark motor och drivkraft och har genom åren bevisat att han klarat allt större uppgifter. Hans stora insikt i den rådande företagskulturen "The Toyota Way", långa erfarenhet och kunskap inom företagsförsäljning har gjort avtryck i Toyota Europas långsiktiga strategier där Dags roll i ledningen varit ovärderlig."

 

Publik

Omdömen om föredrag   
Lean Live  
Ett axplock av konferenser   

Omdömen om utbildningar   
Lean-modul i VD-utbildning   
100 chefer i Halland   

Kundartiklar 
Ving My Magazine   
Brandsäkert   
Ving My Magazine